Fabrika, depo, mal kabul, hava meydanları, organize sanayi vb. tesislerde yükün katlar arasından dolaşımını sağlamak üzere imal edilmiş asansörlerdir. 500 Kg, dan başlayarak,  10000 Kg’a kadar yük taşıyabilecek kapasitede tasarlanırlar. 1/1 ile 1/2 özel tahrik düzeni ile elektrikli veya hidroliktir.

Yük asansörlerinin zeminlerinde kaymaz malzeme kullanılmalıdır. Kapıları ve kabin boyutları, kuyu boyutlarının uygun olması koşulu ile talep edilen boyutlarda imal edile bilinir, yarı ve tam otomatik kapı tercih edile bilinir.

Yük asansörleri, insan asansörlerine göre kullanım amacı sebebiyle daha fazla yıpranırlar, Bu sebeple bakımların düzenli bir şekilde yapılması, asansörünüzün güvenle ve zaman/iş faktörü ile daha verimli kullanmanıza imkân sunacaktır.